Bengkel Destar, Tanjak, Tengkolok 2024 di Universiti Malaya

July 6, 2024 0 Comments 3 tags

      *BENGKEL PENGENALAN DESTAR, TANJAK & TENGKOLOK *(Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya) Untuk mereka yang berminat sila masuk group melalui link dibawahhttps://chat.whatsapp.com/DZGwD42dhCf1prbH8bw9Ci Anda berpeluang belajar– TanjakDan tambahan –

Buku Pendidikan

July 5, 2024 0 Comments 6 tags

  BUKU PENDIDIKAN KELUARAN KAMI   Buku Destar Alam Melayu 2020 (Edisi Terhad). DESTAR ialah semua jenis hisan kepala yang penting dalam pemakaian busana Melayu. Ia mempunyai pelbagai pecahan seperti